EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ
О. В. Степанова

Назад

УДК: 330:12

О. В. Степанова

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ

Анотація

У статті досліджено провідний зарубіжний досвід фінансування системи соціального захисту населення та її секторів у централізованих та децентралізованих країнах. Визначені принципи розподілу функцій фінансування різних секторів соціального захисту між рівнями влади в країнах ЄС. Проведено аналіз сучасних тенденцій та структури бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні за 2005 — 2015 роки. Розраховано коефіцієнти децентралізації бюджетних витрат на різні види соціального захисту населення в Україні. Виявлено прогалини нормативно-правового регулювання розподілу функцій та повноважень об'єднаних територіальних громад у сфері соціальних послуг. Наведено законодавчо закріплені принципи розподілу функцій та повноважень фінансування соціального захисту та соціальних послуг між різними рівнями влади та установами.

O. Stepanova

FINANCING OF SOCIAL PROTECTION UNDER DECENTRALIZATION: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL REALITIES

Summary

In the article the leading foreign experience of social protection financing in centralized and decentralized countries are presented. Principles of separation of financing functions various sectors of social security between levels of government in the EU were investigated. An analysis of current trends and structure of budget financing of social protection and social security of the population in Ukraine for 2005—2015 years are observed. In the article was shown the results of calculation of the coefficients decentralization of budgetary expenditures for various kinds of social protection in Ukraine. Revealed gaps of legal regulation of distribution functions and powers united local communities in social services are find out. It was investigated the legislated principles of separation of powers and functions of financing social security and social services among different levels of government and institutions.

№ 22 2016, стор. 73 - 79

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 692

Відомості про авторів

О. В. Степанова

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, The National Academy of Sciences of Ukraine"

Як цитувати статтю

Степанова О. В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 73–79.

Stepanova, O. (2016), “Financing of social protection under decentralization: foreign experience and national realities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 73–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.