EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

SESU AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE INTERACTION IN THE FIELD OF PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE
R. Yakovchuk, A. Samijlo, D. Lukashevych, A. Sherstobitova

Назад

УДК: 352.07:351.862

R. Yakovchuk, A. Samijlo, D. Lukashevych, A. Sherstobitova

SESU AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE INTERACTION IN THE FIELD OF PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE

Анотація

The current system of government, endowed with administrative and legal functions, cannot fully perform its tasks to protect the population and territories from industrial and natural emergencies, leading to loss of life, multibillion loss, irreparably damage the environment, enhance social tension of population. There is a particular importance of the need to have efficient management in the sphere of emergency prevention and control, implemented through cooperation of civil defense units with State government bodies, particularly with government bodies of safety and defence sectors.
The study of regulatory framework of ensure interaction and emergencies of State Emergency Response service of Ukraine and Ministry of Defense of Ukraine on prevention and rectification of emergency has an important meaning affecting the timeliness and effectiveness of measures to protect constitutional rights of citizens according to safety, that is a reliable guarantor of guarantee natural and technogenic safety and the formation of rescue service as one of the main task performers for the guarantee population safety of in times of peace and in times of crisis.
At the present time, we can confidently claim about existence in our state regulatory legal acts system which are largely regulate interaction mechanism and procedure for the involvement of the Armed Forces of Ukraine to emergency mitigation in peacetime and in a particular period, even though the system needs further improvement. The main role in solving the problem of emergency response must exactly play the legislature mechanism of prevention and mitigation of consequences.

Р. С. Яковчук, А. В. Саміло, Д. В. Лукашевич, А. В. Шерстобітова

ВЗАЄМОДІЯ ДСНС ТА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Summary

Сучасна система державного управління, яка наділена адміністративно-правовими функціями, не здатна повною мірою виконати покладені на неї завдання щодо захисту населення і територій від техногенних та природних надзвичайних ситуацій (НС), які призводять до загибелі людей і багатомільярдних втрат, завдають непоправної шкоди навколишньому природному середовищу, посилюють соціальну напруженість населення. Особливого значення набуває необхідність ефективного управління у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, що реалізується шляхом взаємодії органів та підрозділів цивільного захисту з органами державної влади, зокрема з державними органами сектору безпеки та оборони.
Досліджується нормативно-правова база забезпечення взаємодії ДСНС та Міноборони України у сфері запобігання та ліквідації НС, яка впливає на своєчасність і ефективність заходів, спрямованих на захист конституційних прав громадян на безпеку життєдіяльності, є надійним гарантом забезпечення природно-техногенної безпеки та формування рятувальної служби як одного із основних виконавців завдання щодо гарантування безпеки населення в мирний час та в особливий період.
На теперішній час у нашій державі існує системи нормативно-правових актів, які в значній мірі регулюють механізм взаємодії і порядок залучення Збройних Сил України до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період, хоча ця система і потребує подальшого удосконалення. Головну роль у вирішенні завдання реагування на надзвичайні ситуації повинен відігравати саме законодавчий механізм запобігання та ліквідації їх наслідків.

№ 22 2016, стор. 96 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

R. Yakovchuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

Р. С. Яковчук

к. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів


A. Samijlo

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv

А. В. Саміло

к. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів


D. Lukashevych

Lviv State University of Life Safety, Lviv

Д. В. Лукашевич

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів


A. Sherstobitova

Lviv State University of Life Safety, Lviv

А. В. Шерстобітова

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Як цитувати статтю

Yakovchuk R., Samijlo A., Lukashevych D., Sherstobitova A. Sesu and the ministry of defence of Ukraine interaction in the field of prevention and emergency response. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 96–101.

Яковчук, Р. С., Саміло, А. В., Лукашевич, Д. В. and Шерстобітова, А. В. (2016), “Взаємодія дснс та міністерства оборони України у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 96–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.