EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
В. Т. Колесник

Назад

УДК: 351.75

В. Т. Колесник

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується проблема визначення державної політики з реформування органів сектору безпеки і оборони України та формування дієвих механізмів контролю за станом реформування цих органів. На підставі здійсненних досліджень запропоновано шляхи формування та впровадження механізмів контролю за станом реформування та розвитку органів сектору безпеки і оборони України. Наголошено, що сучасний стан у якому опинилася наша держава свідчить про те, що переосмислення підходів до розуміння національної безпеки та реформування органів сектору безпеки і оборони України. Доведено, що основним завданням реформування є формування сучасної ефективної системи правоохоронних органів, запровадження нової ідеології їх діяльності, спрямованої на гарантування демократії та верховенства права, забезпечення реалізації прав і свобод громадян, підвищення ефективності протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам національній безпеці України, зокрема, злочинності та корупції.

V. Kolesnik

WAYS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF MECHANISMS OF MONITORING OF THE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Summary

The article examines the problem of determining the state policy on reform of the security sector and defense of Ukraine and the formation of effective mechanisms of monitoring of the reform of these bodies. On the basis of performed researches the ways of formation and implementation of mechanisms of monitoring of the reform and development of the security sector and defense of Ukraine. Noted that the current state in which our government suggests that a rethinking of approaches to understanding national security and reform of the security sector and defense of Ukraine. Proven, the main objective of the reform is to create a modern efficient law enforcement system, the introduction of a new ideology of their activities aimed at promoting democracy and the rule of law, ensuring the rights and freedoms of citizens, increase of efficiency of counteraction to external and internal threats to national security of Ukraine, in particular, crime and corruption.

№ 22 2016, стор. 102 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 554

Відомості про авторів

В. Т. Колесник

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

V. Kolesnik

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Колесник В. Т. Шляхи формування та впровадження механізмів контролю за станом реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 102–105.

Kolesnik, V. (2016), “Ways of formation and implementation of mechanisms of monitoring of the reform and development of the security sector and defense of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 102–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.