EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖВІДОМЧОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВОЄННОГО І МИРНОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ
А. Є. Бакай

Назад

УДК: 351.863.7

А. Є. Бакай

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖВІДОМЧОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВОЄННОГО І МИРНОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано існуючі міжвідомчі системи управління медичним захистом, підтверджено доцільність удосконалення механізмів державного управління міжвідомчою взаємодією з організації медичної допомоги пораненим і постраждалим в надзвичайних ситуаціях, задля медичного забезпечення військовослужбовців і населення України та створення єдиного медичного простору як головної умови реалізації державної політики з охорони здоров'я населення України при виникненні надзвичайних ситуацій військового і мирного часу, запропоновано впровадження та використання моделі об'єднаної системи організації медичної допомоги при виникненні надзвичайної ситуації; доведено необхідність створення на державному рівні єдиної законодавчої і нормативно-правової бази діяльності медичних служб Збройних Сил та інших структур сектора безпеки держави, цивільної системи охорони здоров'я та фінансове і ресурсне забезпечення міжсекторальної взаємодії, відповідно до потреб населення України у воєнний час та інших надзвичайних ситуаціях мирного часу.

A. Bakai

PUBLIC ADMINISTRATION INTERAGENCY COOPERATION WITH ORGANIZATIONS IN EMERGENCY SITUATIONS OF WAR AND PEACE TIME IN UKRAINE

Summary

The existing interagency management systems of health protection have been analyzed, the advisability of improving the mechanisms of public administration of the interagency cooperation of the organization of medical care to the wounded and victims in emergency situations was confirmed, for the sake of medical support of military personnel and the population of Ukraine and creation of a single medical space as the main condition for the implementation of public policy on health protection of Ukraine's population during emergency situations of military and peace time, it was proposed to introduce and to use the model of medical care unified system in emergency situations; the necessity of creating a single state-level legislative and regulatory framework for medical services of the Armed Forces and other security sector state, civilian health care system and financial and resource support intersectoral cooperation, according to the needs of the population of Ukraine in wartime and other emergencies situations of peace.

№ 22 2016, стор. 115 - 120

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 248

Відомості про авторів

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

A. Bakai

a graduate student of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

Як цитувати статтю

Бакай А. Є. Державне управління міжвідомчою взаємодією з організації медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях воєнного і мирного часу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 115–120.

Bakai, A. (2016), “Public administration interagency cooperation with organizations in emergency situations of war and peace time in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 115–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.