EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
В. В. Баліцька, О. В. Короткевич

Назад

УДК: 336.14: 336.11

В. В. Баліцька, О. В. Короткевич

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті проаналізовано основні теоретичні підходи в частині трактування чинників фінансової нестабільності, які представлені в різних наукових школах: теорії забезпечення рівноваги, суспільного добробуту, зміни економічних циклів, монетаристській, посткейнсіанській та інших теоріях. Приділено увагу положенням "нерівноважної економічної теорії", в якій обгрунтовується необхідність врахування значної кількості новітніх тенденцій розвитку економіки та здійснення аналізу ефективності управлінських рішень у сфері регулювання фінансово-економічної системи. Систематизовано основні ідеї різних економічних теорій в частині ідентифікації чинників фінансової нестабільності з метою імплементації їх повного переліку в методичні рекомендації та практичну діагностику.

V. Balitska, O. Korotkevych

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR IDENTIFICATION OF THE FACTORS OF FINANCIAL INSTABILITY

Summary

Authors analyze the key theoretical approaches to interpretation of the factors of financial instability, that are devised by different scientific schools: equilibrium theory, theory of public well-fare, changing economic cycles, monetarist theory, post-Keynesian and other theories. Authors draw attention to the "disequilibrium economic theory", that postulates the mandatory consideration of wide ranges of new trends in economic development and carrying out of efficiency analysis in regard to managerial decisions aimed at regulating economic and financial system. Main ideas of different economic theories related to identification of the factors of financial instability are aggregated, that allows their full implementation into the methodological approaches and practical diagnostics.

№ 23 2016, стор. 10 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 568

Відомості про авторів

В. В. Баліцька

д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

V. Balitska

D. Sc. in Economics , Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine


О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

O. Korotkevych

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

Як цитувати статтю

Баліцька В. В., Короткевич О. В. Теоретико-методичні основи ідентифікації чинників фінансової нестабільності . Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 10–17.

Balitska, V. and Korotkevych, O. (2016), “Theoretical and methodological basis for identification of the factors of financial instability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 10–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.