EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
О. А. Іщенко

Назад

УДК: 338.26:330.36

О. А. Іщенко

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

Статтю присвячено проблемам розробки та впровадження сталих локальних стратегій за умов нестабільного ринкового середовища. Зроблено висновок, що попри посилення тиску зовнішнього середовища непрямого впливу на економіку держави, не всі тенденції слід оцінювати як негативні. Доведено, що розвиток сталих локальних стратегій є основою для розбудови держави через створення точок зростання. На основі аналізу європейського досвіду залучення всіх зацікавлених сторін у розробці національної стратегії сталого розвитку Україні не слід обмежуватися лише масштабними обговореннями та залученням регіональних представників або відповідальних повноважних осіб до національних рад з питань сталого розвитку і/або комісій чи міжвідомчих комітетів, доцільно спробувати започаткувати та розвинути інституційні механізми для поліпшення координації між національними та регіональними органами влади.

О. Ishchenko

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE LOCAL STRATEGIES IN FRAMEWORK OF VOLATILE MARKET ENVIRONMENT

Summary

The article is represents the results of research on problems of developing and implementing sustainable strategies for local conditions of unstable market environment. It was concluded that despite the increasing pressure of the indirect impact environment on the economy of the State, not all trends should be assessed as negative. It was proved that the local sustainable development strategies are the basis for development of the state through the developing of points of growth. Based on the analysis of European experience in the organization the participating regions, territories and various stakeholder groups into developing a national strategy for sustainable development the conclusion was made that Ukraine should not be limited to large-scale discussions and involvement of regional representatives or responsible authorized persons to national councils for sustainable development and / or commissions or interdepartmental committees, it is appropriate to try to launch and develop institutional mechanisms for better coordination between national and regional authorities.

№ 23 2016, стор. 18 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

О. А. Іщенко

д. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "СММ", м. Київ

О. Ishchenko

DSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

Як цитувати статтю

Іщенко О. А. Розробка та впровадження сталих локальних стратегій за умов нестабільного ринкового середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 18–23.

Ishchenko, О. (2016), “Development and implementation of sustainable local strategies in framework of volatile market environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 18–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.