EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПОСЛУГ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ
Б. М. Марков

Назад

УДК: 339.166:339.37

Б. М. Марков

РЕГІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПОСЛУГ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено соціально-економічну діагностику як сукупність методів і засобів, які використовуються для аналізу факторів розвитку, оцінки їх стану та виявлення тих чи інших відхилень від нормального розвитку і їх впливу на функціонування регіональної економіки.
Запропоновано в системний аналіз регіону як суб'єкта роздрібної торгівлі включити наступні елементи: роздрібний товарооборот; темпи приросту роздрібного товарообороту, торгівля продовольчими товарами у неспеціалізованих магазинах; продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах; темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у неспеціалізованих магазинах; темпи приросту торгівлі продовольчими товарами у спеціалізованих магазинах.
З метою стандартизації зазначених показників здійснено розрахунок інтегральних показників по регіонах України, що дозволило об'єднати їх в кластери (однорідні групи) з подальшою інтерпретацією. Кластеризація дозволила розділити регіони України за рівнем розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами на 4 кластери.

B. Markov

REGIONAL DIAGNOSTICS OF FOOD MARKET RETAIL SERVICES IN UKRAINE

Summary

The social and economic diagnostics as a set of methods and tools used to analyze the factors of development, their situation assessment and identification of certain deviations from the normal development and their impact on the regional economy functioning have been determined in the article.
A systematic analysis of the region as a retail entity includes such elements as retail trade turnover; the growth rate of retail turnover, food products trade in non-specialized stores; food products trade in specialized stores; the growth rate of food trade in non-specialized stores; the growth rate of food trade in specialized stores.
In order to standardize given indicators, the calculation of integral indicators in the regions of Ukraine has been provided. It allowed merging them into clusters (homogeneous groups) with further interpretation. Clustering allowed dividing the regions of Ukraine according to the retail food trade development into 4 clusters.

№ 23 2016, стор. 27 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 477

Відомості про авторів

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Марков Б. М. Регіональна діагностика послуг роздрібної торгівлі на ринку продовольчих товарів України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 27–31.

Markov, B. (2016), “Regional diagnostics of food market retail services in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 27–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.