EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ОБЛІКУ
Н. П. Венгерук, Л. П. Меленчук

Назад

УДК: 657.41:005.336.4

Н. П. Венгерук, Л. П. Меленчук

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ОБЛІКУ

Анотація

Останнім часом ринок капіталу зазнає суттєвих змін. Постає необхідність пошуку факторів, що дозволили б отримати максимальний ефект від використання ресурсів підприємств. Матеріальних ресурсів сьогодні недостатньо, більш актуальними є технології, люди, їх досвід та професіоналізм. Об'єктивною необхідністю економіки інформаційного суспільства є визначення та оцінка інтелектуального капіталу як рушійної сили ефективного функціонування підприємства. Предметом дослідження стали методи оцінки інтелектуального капіталу та особливості відображення його в бухгалтерському обліку, зокрема, розглянуто поняття синергетичного капіталу в обліку. Метою дослідження є визначення комплексної системи оцінки інтелектуального капіталу. Запропоновано підприємствам оцінювати складові інтелектуального капіталу та розробляти власну модель внутрішньої звітності з метою його оцінки, ефективного використання та визначення реальної ринкової вартості бізнесу.

N. Vengeruk, L. Melenchuk

PECULIARITIES OF INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT

Summary

Capital Market is essentially changing lately. It is necessary to look for different factors which would let us get the highest possible effect of using enterprise resources. Nowadays it's not enough to have physical resources but technology and people with their skills and experience are gaining current importance. Information society economy urgently demands definition and assessment tools of intellectual capital as an incentive of effective enterprise operating. The subject of this research is the ways of intellectual capital estimation and peculiarities of it's reflection in accounting. Synergetic capital in accounting is also studied in this research. The aim of this research is an assessment of intellectual capital complex estimation system. The enterprises are offered to estimate intellectual capital components and develop their own model of internal statements to evaluate it, use it effectively and definite enterprise real cost.

№ 23 2016, стор. 50 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


Л. П. Меленчук

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. Melenchuk

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Венгерук Н. П., Меленчук Л. П. Оцінка інтелектуального капіталу в обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 50–52.

Vengeruk, N. and Melenchuk, L. (2016), “Peculiarities of intellectual capital assessment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 50–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.