EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

IНСТИТУЦIЙНИЙ ВИМIР ФУНКЦIОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
О. Г. Пухкал, Л. М. Лисак

Назад

УДК: 351.713

О. Г. Пухкал, Л. М. Лисак

IНСТИТУЦIЙНИЙ ВИМIР ФУНКЦIОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статтi здiйснено спробу дослiдити концептуальнi засади функцiонування податкової системи в контексті її iнституцiйного вимiру. Дано визначення iнституцiйному вимiру як впливовому фактору функцiонування податкової системи України, окреслюється його роль в розвитку податкової системи України. Обгрунтовано потребу у значному інституційному вдосконаленні системи оподаткування в Україні, адаптуючи передовий зарубіжний досвід, уникаючи формальне копіювання моделі оподаткування інших країн.
Доведено особливу роль дiяльності інститутів громадянського суспільства, що впливaють нa інституційний вимір функціонування подaткової системи Укрaїни та регулювання її діяльності. Визначено ряд недоліків функціонування податкової системи в Україні, серед яких є зниження довiри до оргaнiв подaткової служби тощо.

O. Pukhkal, L. Lysak

THE INSTITUTIONAL DIMENSION OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article describes an attempt to study the conceptual bases of operation of the tax system in the context of its institutional dimension. Defined the definition of institutional dimension as an influential factor of Ukraine's tax system functioning, and its role in the development of tax system of Ukraine. Approved the need for significant institutional improvement of tax system in Ukraine, adapting advanced foreign experience, avoiding formal copy of the model of foreign countries taxation.
Established special role of civil society activity which influence the institutional dimension of tax system operation in Ukraine and regulation of its activities. Determined number of weaknesses of the tax system in Ukraine including a reduction of trust to tax authorities etc.

№ 23 2016, стор. 68 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

О. Г. Пухкал

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Pukhkal

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


Л. М. Лисак

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Lysak

Postgraduate student of Political Analysis and Forecasting Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Пухкал О. Г., Лисак Л. М. Iнституцiйний вимiр функцiонування податкової системи України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 68–73.

Pukhkal, O. and Lysak, L. (2016), “The institutional dimension of the tax system of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 68–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.