EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОГЛЯД ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
А. В. Жучик (Горбунова), Д. В. Нехайчук

Назад

УДК: 338.242

А. В. Жучик (Горбунова), Д. В. Нехайчук

ОГЛЯД ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація

У статті розглянуто стан та проблеми розвитку сільських територій, обгрунтовано пріоритетні напрями їх розвитку. Продемонстровано сучасну щільність сільського населення та розподіл сільських населених пунктів України за чисельністю мешканців. Досліджено рівень заробітної плати штатних сільських співробітників за видами економічної діятельності. Доведено, що раціональне розміщення і спеціалізація виробництва є найважливішими чинниками подальшого розвитку та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

A. Zhuchyk (Gorbunova), D. Nekhaychuk

THE OVERVIEW PROBLEMS AND PROSPECTS OF RURAL DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATIONS

Summary

The article studied the state and problems of rural development, reasonably priority areas of development. It demonstrated current density distribution of the rural population and rural settlements of Ukraine on the number of occupants. The level of wages of full-time village employees by economic diyatelnosti. It is proved that the rational distribution of production and specialization are essential to further develop and improve the efficiency of agricultural production.

№ 23 2016, стор. 89 - 92

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

А. В. Жучик (Горбунова)

здобувач, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

A. Zhuchyk (Gorbunova)

getter, ORISM NASM of the President of Ukraine


Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

D. Nekhaychuk

Ph.D., Associate Professor, ORISM NASM of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

А. В. Жучик (Горбунова), Нехайчук Д. В. Огляд проблем та перспектив розвитку сільських територій в умовах ринкових трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 89–92.

(Gorbunova), A. Zhuchyk and Nekhaychuk, D. (2016), “The overview problems and prospects of rural development in conditions of market transformations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 89–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.