EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
А. Є. Бакай

Назад

УДК: 351.77

А. Є. Бакай

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ

Анотація

Проаналізовано стан наукових досліджень з питань державного регулювання медичного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, висвітлено існуючі теоретико-методологічні аспекти державного управління у подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу; підтверджено необхідність формування єдиного медичного простору держави (з питань медичного забезпечення населення в особливий період), розробки та впровадження об'єднаної системи медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу, централізації механізмів фінансування та управління системою медичного захисту населення, визначення та впровадження єдиних принципів організації медичної допомоги, розроблення і реалізації нових стратегій та програм міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії, у тому числі в підходах до програм медичної освіти, функціональної інтеграції відомчих систем всіх форм власності, застосовування єдиних стандартів (нормативів) на загальних принципах тощо.

A. Bakai

STATE REGULATION OF MEDICAL SUPPORT OF UKRAINE'S POPULATION IN AN EMERGENCY: STATE RESEARCH

Summary

The state of research on government regulation to ensure public health emergency, shows the existing theoretical and methodological aspects of government in addressing the health consequences of emergency situations of war and peace; confirmed the necessity to create a single medical space state (on medical support people in times of crisis), development and implementation of a unified system in emergency situations of war and peace time, centralization of financing mechanisms and management of health protection, defining and implementing common principles of medical care, the development and implementation of new policies and programs intersectoral and interdepartmental interaction, including approaches to medical education programs, functional integration of all departmental ownership, applying common standards (standards) on the general principles.

№ 23 2016, стор. 93 - 99

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

Як цитувати статтю

Бакай А. Є. Державне регулювання медичного забезпечення населення України в надзвичайних ситуаціях: стан дослідженості проблеми. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 93–99.

Bakai, A. (2016), “State regulation of medical support of Ukraine's population in an emergency: state research”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 93–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.