EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
І. І. Вініченко, М. В. Городко

Назад

УДК: 334.711:65.012

І. І. Вініченко, М. В. Городко

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті визначено, що неефективність системи управління та відсутність чіткої стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств потребують інтеграції різних сфер його управлінської діяльності з використанням логістичних підходів. Застосування логістичного підходу в управлінні підприємствами забезпечує єдність та узгодженість дій всіх функціональних підрозділів та потребує адаптації до особливостей сільського господарства.
Логістичний підхід до управління діяльністю сільськогосподарських підприємств дозволяє розглядати як основу їх функціонування рух матеріальних та супутніх потоків, а його впровадження повинно мати комплексний характер стосовно регулювання потокових процесів у сфері виробництва та обігу.
З'ясовано, що головним підгрутням застосування комплексного логістичного підходу є ефективне функціонування логістичних систем як сукупності пов'язаних між собою учасників економічних потоків для досягнення єдиної цілі управління. В залежності від організації процесів на підприємстві, впровадження логістичного підходу може бути частковим або комплесним, що відповідає певному характеру побудови логістичних систем з метою забезпечення високого рівня обслуговування споживачів при мінімальних загальних витратах.

І. Vіnіchenko, M. Horodko

LOGISTIC APPROACH TO MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

This article stipulates that inefficiency management and the absence of clear strategy of agricultural enterprises need to integrate different areas of its management activities using logistic approaches. Application of logistic approach in the management of enterprises ensures the unity and coordination of actions of all functional departments and needs to adapt to the characteristics of agriculture.
Logistic approach to the management of the agricultural enterprises allows considering as the foundation of their operation movement of material resources, and its implementation should be integrated nature concerning regulation of flow processes in the sphere of production and circulation.
It is shown the main basis for an integrated logistics approach is effective functioning logistics system as a combination of interconnected streams of economic participants to achieve the common goals of management. Depending on the organization of enterprise processes, implementing logistics approach may be partial or comprehensive, which corresponds to a character building logistics systems to provide a high level of customer service at the lowest total cost.

№ 24 2016, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

І. Vіnіchenko

Doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics


М. В. Городко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Вініченко І. І., Городко М. В. Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 11–15.

Vіnіchenko, І. and Horodko, M. (2016), “Logistic approach to management of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 11–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.