EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ
І. А. Міщенко, Г. М. Чорний, Н. Ю. Фіщук

Назад

УДК: 303.725.36

І. А. Міщенко, Г. М. Чорний, Н. Ю. Фіщук

КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ

Анотація

Розглянуто традиційну класифікацію управлінських функцій, запропоновано її авторський варіант. При цьому аналізується зміст відособленого управлінського циклу, основу якого складає об'єктивна зміна стану інформації, яка циркулює в динамічній системі між суб'єктом системи і об'єктом системи. Обгрунтовано доцільність розширення чотирьох управлінських загальних функцій до семи їх аналогів: облік, аналіз, цілепокладання, планування, організація, керівництво, контроль.

We consider the traditional classification management functions offered its author option. This content is analyzed isolated management cycle, based on change of status is the objective information that circulates in a dynamic system between subject and object system system. The expediency of expansion of four general management functions to seven of their counterparts, accounting, analysis, laying the whole planning, organization, management, control.

I. Mishchenko, G. Chornij, N. Fishchuk

CLASSIFICATION OF MANAGEMENT FUNCTIONS

№ 24 2016, стор. 16 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 510

Відомості про авторів

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Mishchenko

Ph.D., Candidate of Economic Sciences, Associate professor National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


Г. М. Чорний

д. е. н., професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

G. Chornij

Doctor of Economics, Professor National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


Н. Ю. Фіщук

к. с.-г. н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

N. Fishchuk

Candidate of of Agricultural Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agricultural University

Як цитувати статтю

Міщенко І. А., Чорний Г. М., Фіщук Н. Ю. Класифікація управлінських функцій. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 16–18.

Mishchenko, I., Chornij, G. and Fishchuk, N. (2016), “Classification of management functions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 16–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.