EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВНЗ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ
О. В. Черевко, Ю. М. Радзіховська

Назад

УДК: 338.46:37

О. В. Черевко, Ю. М. Радзіховська

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВНЗ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

Анотація

Проведено аналіз основних міжнародних рейтингів ВНЗ, що є найбільш популярними в Україні та світі. Узагальнено кращі університети світу за рейтингом QS. Проілюстровано показники топ-20 українських вищих навчальних закладів у Webometrics Ranking January 2015. Досліджено методологічні підходи до розрахунку міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів та з'ясовано основні індикатори, підвищення яких дозволить підвищити якість освітніх послуг та рівень економічної безпеки вітчизняних університетів.

O. Cherevko, Y. Radzikhovska

DIAGNOSIS OF ECONOMIC SECURITY OF UNIVERSITIES IN INTERNATIONAL RANKINGS

Summary

The analysis of the major international rating institutions that are most popular in Ukraine and abroad is done. Overview of yhe best universities in the world rated QS is done. Figures top 20 Ukrainian universities in Webometrics Ranking January 2015 are illustrated. The methodological approaches to calculate the international rankings of universities and found the main indicators, improvement of which will increase the quality of education and level of economic security Ukrainian universities are found out.

№ 24 2016, стор. 32 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 515

Відомості про авторів

О. В. Черевко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky


Ю. М. Радзіховська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Y. Radzikhovska

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Як цитувати статтю

Черевко О. В., Радзіховська Ю. М. Діагностика економічної безпеки внз у міжнародних рейтингах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 32–36.

Cherevko, O. and Radzikhovska, Y. (2016), “Diagnosis of economic security of universities in international rankings”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.