EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Г. Г. Савіна, Т. І. Скібіна

Назад

УДК: [338.4+351.62+330.3] (658:005.5)

Г. Г. Савіна, Т. І. Скібіна

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Житлово-комунальне господарство є однією із найбільших галузей народного господарства держави, результати діяльності якої значною мірою впливають на соціально-економічні показники розвитку суспільства країни в цілому. Сучасний кризовий технічний та економічний стан підприємств галузі унеможливлює ефективне надання послуг та призводить до збільшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Неодноразові спроби покращення результативності діяльності підприємств, що надають комплекс комунальних послуг не приносять бажаного результату, що обумовлено впливом низки негативних чинників як зовнішнього, так і внутрішнього впливу на діяльність підприємства. Часткове вирішення існуючих проблем можливе шляхом підвищення рівня ефективного управління підприємством комплексу комунальних послуг та його адаптованості до впливу зовнішнього середовища, максимального використання існуючих внутрішніх резервів.
Сучасні відносини у сфері житлово-комунальних послуг охоплюють низку соціальних та економічних питань та характеризуються багатогранністю проблемних теоретичних та практичних аспектів. Впровадження інтегрального показника та принципів кореляційного аналізу дозволяє визначити рівень ефективного управління та повною мірою проаналізувати всі існуючі аспекти визначення впливу факторів зовнішнього чи внутрішнього середовища, підвищити ефективність прийняття управлінських рішень. Саме тому, виникає об'єктивна необхідність у дослідженні практичних аспектів щодо проведення оцінювання ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг.

G. Savina, Т. Skibina

PRACTICAL ASPECTS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT WHICH PROVIDES A RANGE OF UTILITIES

Summary

Housing and communal services is one of the largest sectors of the economy of Ukraine. The results of the company Housing affect social and economic indicators of social development of the country.
The critical technical and economic state of the industry makes it impossible to provide effective services. Attempts to improve the performance of enterprises do not have results, reason why is the impact of negative factors external and internal environment. The solution of the existing problems is possible by increasing the level of effective management, which provides a range of public services.
Implementation of the integrated parameter and principles of correlation analysis to determine the level of good governance. This allows you to fully analyze all aspects of existing factors determine the impact of external and internal environment and improve decision-making. Therefore, there is a need for an objective study of the practical aspects of evaluating the effectiveness of complex enterprise management utilities.

№ 24 2016, стор. 37 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 652

Відомості про авторів

Г. Г. Савіна

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, ХНТУ МОН України, м. Херсон

G. Savina

Doctor of Economics, Professor, Department of Management and Marketing KNTU


Т. І. Скібіна

викладач, Херсонський економічно-правовий інститут, м. Херсон

Т. Skibina

assistant, Department of Finance and Credit, Kherson Economics and Law Institute

Як цитувати статтю

Савіна Г. Г., Скібіна Т. І. Практичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 37–41.

Savina, G. and Skibina, Т. (2016), “Practical aspects of evaluating the effectiveness of management which provides a range of utilities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 37–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.