EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Г. В. Костюк, О. А. Лясковська

Назад

УДК: 668.5: 66

Г. В. Костюк, О. А. Лясковська

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті досліджено стан інноваційно-інвестиційного розвитку фармацевтичної галузі України, визначено основні фактори інвестиційної привабливості. Українські фармацевтичні підприємства в 2015 році виробили 76,7% від продажу всіх ліків на внутрішньому ринку, за перше півріччя 2016 року у експорт було відправлено майже 5 тис. тонн ліків вітчизняного виробництва. Серед топ-10 інноваційних підприємств України — два підприємства фармацевтичної галузі. Було виявлено широкі можливості для підвищення рівня інвестиційної привабливості цієї галузі, що, насамперед, можливо завдяки високим темпам зростання ринку. Досліджено світовий та вітчизняний досвід розвитку інноваційної діяльності організацій. Сформульовано основні проблеми підприємств фармацевтичної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення, з метою підвищення інноваційності підприємств галузі та їх інвестиційної привабливості, а саме: особливу увагу треба звернути на підвищення кваліфікації кадрів шляхом покращення умов праці та реформ навчання, запропонувати систему референтних цін, що дозволить у незалежності від регіонів отримувати населенню більший доступ до різноманітних ліків та забезпечити прозорість цінотворень на ринку.

G. Kostiuk, O. Lyaskovska

INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT ENTERPRISES PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Summary

In the article the state of innovation and investment development of the pharmaceutical industry of Ukraine, the main factors of attractiveness. Ukrainian pharmaceutical companies in 2015 produced 76.7% of all drug sales in the domestic market in the first half of 2016 exports were shipped nearly 5 thousand. Tons of medicines domestic production. Among the top 10 innovative companies Ukraine — two companies of the pharmaceutical industry. It was found opportunities to improve the investment attractiveness of the industry, which is primarily possible due to high growth rates of the market. Studied international and domestic experience of innovation organizations. The basic problems of pharmaceutical industry and the ways of their solution, to enhance the innovation of the industry and their investment appeal, namely, special attention should be paid to skills development by improving working conditions and reform education, offer the system of reference prices, which will in independence of the regions population to obtain greater access to a variety of medicines and ensure transparency in the market tsinotvoren.

№ 24 2016, стор. 59 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 228

Відомості про авторів

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

G. Kostiuk

PhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv


О. А. Лясковська

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Lyaskovska

magister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

Як цитувати статтю

Костюк Г. В., Лясковська О. А. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств фармацевтичної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 59–63.

Kostiuk, G. and Lyaskovska, O. (2016), “Innovative-investment development enterprises pharmaceutical industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 59–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.