EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
В. Є. Скоцик

Назад

УДК: 330:631.1

В. Є. Скоцик

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Анотація

Встановлено, що на ринку сільгосптехніки і сільськогосподарських машин досі існує асиметрія інформації: кожний його гравець володіє лише тією інформацією, яку він безпосередньо збирає. Нині у Міністерства аграрної політики та продовольства України формуються масиви даних щодо потреби та споживчих переваг у техніці, яку купують вітчизняні товаровиробники, в національному банку відсутня інформація щодо обсягу та структури кредитування і лізингу сільськогосподарської техніки та машин. Більше того, навіть у деяких вітчизняних підприємств сільгоспмашинобудування відсутні дані щодо того, скільки вони виробляють і реалізують.
Доведено, що об'єктивність підходу до формування інформаційного масиву про технічне забезпечення господарств населення можна відзначити про досить високу статистичну похибку вибірки. Крім того, анкетне обстеження, що здійснюється науковцями з метою проведення оцінки діяльності особистих селянських господарств, має нерепрезантивний характер і не відображає реальної ситуації.
Одним із заходів підвищення об'єктивності інформаційно-статистичного масиву про рівень технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників є проведення всеукраїнського сільськогосподарського перепису.

V. Skotsyk

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE INFORMATIONAL COMPONENT OF THE AGRICULTURAL MACHINERY MARKET

Summary

It is established that in the market of agricultural machinery and agricultural machinery still exists asymmetry of information: each player owns only the information that it collects. Now the Ministry of agrarian policy and food of Ukraine are compiled volumes of data on demand and consumer preferences in the technique that buy domestic producers, the national Bank does not have information regarding the volume and structure of lending and leasing of agricultural machinery and machines. Moreover, even in some of the domestic enterprises of agricultural machinery there are no data as to how many they produce and sell.
It is proved that the objective approach to formation of information array of technical support for households may be noted the relatively high statistical sampling error. In addition, questionnaire surveys, carried out by scientists with the aim of assessing activities of private households has representative nature and does not reflect the real situation.
One of the measures to improve the objectivity of the statistical information of the array on the level of technical support to agricultural producers is holding a national agricultural census.

№ 24 2016, стор. 71 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 481

Відомості про авторів

В. Є. Скоцик

к. с.-г. н., Білоцерківський національний аграрний університет

V. Skotsyk

cand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

Як цитувати статтю

Скоцик В. Є. Організаційно-економічні підходи до організації інформаційної складової ринку сільськогосподарської техніки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 71–74.

Skotsyk, V. (2016), “Organizational-economic approaches to the organization of the informational component of the agricultural machinery market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 71–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.