EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М. Л. Шестак

Назад

УДК: 330.322: 630*839

М. Л. Шестак

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність розробки сучасного інноваційно-інвестиційного забезпечення переробки деревних відходів як важливої складової комплексного використання лісоресурсного потенціалу та як вагомого чинника нарощення ресурсної бази виробництва паливних енергетичних ресурсів. Проаналізовано основні тенденції утворення та використання лісосічних відходів та відходів деревообробки на державних лісогосподарських підприємствах Волинської області. Магістральним напрямом інноваційно-інвестиційного забезпечення переробки деревних відходів визначено кластеризацію лісогосподарської діяльності. Сформовано авторський підхід до формування кластерного утворення на базі державних лісогосподарських підприємств, суб'єктів малого лісогосподарського підприємництва та деревообробних підприємств, яке дозволить забезпечити використання лісосічних відходів та відходів деревообробки для виробництва паливних деревних ресурсів.

M. Shestak

INNOVATIVE-INVESTMENT SUPPORT FOR WASTE WOOD PROCESSING BASED ON CLUSTERING OF FORESTRY ACTIVITY

Summary

In the article the necessity to elaborate modern innovative-investment support for waste wood processing as an important component of complex usage of forest-resource potential and as an considerable factor of increasing resource potential of fuel power resources production has been substantiated. The main trends of production of wood raw materials and wood waste at state forestry enterprises of Volyn' region have been analysed. Clustering of forestry activity has been defined as a main direction of innovative-investment support for waste wood processing. The author's approach to the establishment of cluster entity based on state forestry enterprises, small forestry businesses and wood processing enterprises has been formed, which will allow to ensure usage of wood raw materials and wood waste to produce wood fuel.

№ 24 2016, стор. 92 - 98

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 462

Відомості про авторів

М. Л. Шестак

здобувач кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

M. Shestak

PhD student of the Forest Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Шестак М. Л. Інноваційно-інвестиційне забезпечення переробки деревних відходів на основі кластеризації лісогосподарської діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 92–98.

Shestak, M. (2016), “Innovative-investment support for waste wood processing based on clustering of forestry activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 92–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.