EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ У МАШИНОБУДІВНИХ ВИРОБНИЦТВАХ
Д. С. Нечепуренко

Назад

УДК: 005.591.6:621:338.45(477)

Д. С. Нечепуренко

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ У МАШИНОБУДІВНИХ ВИРОБНИЦТВАХ

Анотація

У статті визначено необхідність зміни підходів до використання та розподілення виробничих ресурсів вітчизняних машинобудівних підприємств за рахунок розробки та впровадження нових підходів оптимізації процесів управління. Визначено, що переорієнтація економіки України на європейський ринок, вимагає нових підходів і методів розподілу виробничих, тимчасових і управлінських ресурсів. Це забезпечить реалізацію виробничих потужностей вітчизняних підприємств на європейському ринку. Для забезпечення належного результату передбачається зміна системи управління підприємствами в розрізі наступних напрямів: організаційне, інноваційне та науково-технічне.

D. Nechepurenko

AUTOMATION OF THE CONTROL PROCESSES AND DISTRIBUTION OF THE RESOURCES AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary

It is identified in the article the need of change of attitudes to the use and distribution of productive resources of domestic machine-building enterprises through the development and introduction of new approaches to optimize control processes. It is determined that the reorientation of the economy of Ukraine to the European market requires new approaches and methods of distribution of productive, time and management resources. This will ensure the selling of production capacities of domestic enterprises into the European market. To ensure the due result it is provided a change of an enterprise control system in the context of the following areas: organizational, innovation and science and technology.

№ 24 2016, стор. 104 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 400

Відомості про авторів

Д. С. Нечепуренко

аспірант кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

D. Nechepurenko

postgraduate student, Department of Business Administration and management of foreign economic activity, Zaporizhzhya national university

Як цитувати статтю

Нечепуренко Д. С. Автоматизація процесів управління та розподілу ресурсів у машинобудівних виробництвах. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 104–107.

Nechepurenko, D. (2016), “Automation of the control processes and distribution of the resources at machine-building enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 104–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.