EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН
О. В. Балуєва, А. С. Кумачова

Назад

УДК: 338.23(477):504(045)

О. В. Балуєва, А. С. Кумачова

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН

Анотація

У статті обгрунтовано зв'язок процесу трансформації економіки країни, що розвивається, з процесом переходу до сталого господарювання через формування державної політики розвитку "зеленої" економіки. Надано характеристику загальній економічній ситуації, що склалась на сьогоднішній день в Україні. Доведено, що скорочення енергоспоживання та викидів парникових газів обумовлені не ефективною державною політикою, а кризовими обставинами та втратою контролю над частиною території країни. Проаналізовано сучасну державну політику на предмет розвитку концепції "зеленої" економіки в Україні. Визначено та представлено стратегічний комплекс державної політики формування "зеленої" економіки. Сформульовано основні проблеми формування комплексної державної політики розвитку "зеленої" економіки, серед яких основними є низька інтеграція концепції "зеленої" економіки в секторальну політику країни та відсутність єдиного системного підходу щодо формування політики розвитку "зеленої" економіки в Україні.

O. Balueva, A. Kumachyova

FEATURES OF A COMPREHENSIVE STATE POLICY OF "GREEN" ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE IN TERMS OF SYSTEM CHANGES

Summary

The article grounds the relationship between the developing economy transformation process and the process of transition to sustainable management by the state policy of "green" economy; characterizes the current economic situation in Ukraine; proves that reduce energy consumption and greenhouse gas emissions caused by inefficient public policy and crisis circumstances and loss of control over a part of the country; analyzes the current government policy in terms of the concept of "green" economy in Ukraine; determines and presents strategic complex of public policy formation of "green" economy; formulates the basic problems of the forming complex state policy of the "green" economy, that's including the low integration of "green" economy in the sectoral policy of the country and the absence of single system approach for policy development of "green" economy in Ukraine

№ 24 2016, стор. 130 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

O. Balueva

Doctor in Economic Sciences, assistant professor, Pro-rector on scientific work, Donetsk State University of Management, Mariupol


А. С. Кумачова

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

A. Kumachyova

applicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Балуєва О. В., Кумачова А. С. Особливості комплексної державної політики розвитку "зеленої" економіки в Україні в умовах системних змін. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 130–135.

Balueva, O. and Kumachyova, A. (2016), “Features of a comprehensive state policy of "green" economy development in Ukraine in terms of system changes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 130–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.