EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ДАНІЇ
С. А. Чукут, В. Л. Полярна

Назад

УДК: 35.075:004

С. А. Чукут, В. Л. Полярна

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ДАНІЇ

Анотація

У статті досліджено особливості впровадження та основні стадії розвитку електронного урядування в Королівстві Данія. Проаналізовано сучасний стан та визначено перспективи е-урядування в цій країні. Досліджено основні урядові програми, зокрема "Програма формування Електронного Уряду на 2002—2007 роки" та "Об'єднана громадська цифрова стратегія: цифровий шлях до майбутнього процвітання 2011—2016 рр.", а також основні нормативно-правові акти з питань електронного урядування. Розкрито три основних напрями впровадження електронного урядування в Данії: перехід до електронного документообігу; електронний добробут і налагодження електронної співпраці між громадянами, органами державної влади на всіх рівнях та органами місцевого самоврядування. Розглянуто механізми онлайн участі громадськості в прийнятті урядових рішень. У висновках відзначено відповідність досвіду розвитку електронного урядування Данії сучасним світовим тенденціям та надано рекомендації щодо можливості застосування досвіду е-урядування Данії для України.

S. Chukut, V. Polyarna

THE BEST EUROPEAN PRACTICES OF IMPLEMENTATION OF E-GOVERNANCE: EXPERIENCE OF DENMARK

Summary

Summary. In the article the features of implementation and basic stages of development of electronic governance are investigational in Kingdom Denmark. The modern consisting and certainly e-governance prospects is analyzed of this country. Investigational main governmental programs, in particular "Program of setting up Electronic Government on 2002—2007" and public digital strategy is "Incorporated: digital way to future prosperity 2011-2016 years", and also basic normatively legal acts on questions an electronic governance. It is exposed three basic directions of introduction of electronic governance in Denmark: passing is to electronic flow of documents; electronic welfare and adjusting of electronic collaboration is between citizens, public authorities on all levels and organs of local self-government. Mechanisms are considered on-line of participation of public in acceptance of governmental decisions. In conclusions accordance of experience of development of electronic governance of Denmark modern world tendencies is marked and it is given recommendation in relation to possibility of application of experience of e-governance of Denmark for Ukraine.

№ 24 2016, стор. 140 - 145

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

С. А. Чукут

д. н. з держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Chukut

Acting Head, Professor, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"


В. Л. Полярна

студентка 6 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

V. Polyarna

student of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

Як цитувати статтю

Чукут С. А., Полярна В. Л. Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід данії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 140–145.

Chukut, S. and Polyarna, V. (2016), “The best european practices of implementation of e-governance: experience of denmark”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 140–145.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.