EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА МЕТОДИ НАДАННЯ ЯКІСНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
С. В. Левцов

Назад

УДК: 352+353+379.8

С. В. Левцов

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА МЕТОДИ НАДАННЯ ЯКІСНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті досліджено особливості надання якісних рекреаційних послуг у столичному регіоні, визначено їх значення для відновленням духовних, розумових і фізичних сил людини. Установлено, що головний акцент має бути зроблено на удосконаленні процедури взаємодії органів місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання та методів надання якісних рекреаційних послуг у столичному регіоні. Це передбачає визначення основних цілей цього процесу, які повинні будуватися на засадах взаємокорисного співробітництва, приносити економічну, соціальну і екологічну користь. Розкрито можливі варіанти співробітництва органів місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання, які базуються на удосконаленні договірних відносин між ними на основі використання запропонованих методів (планування, координації діяльності, інформаційного забезпечення, контролю); наданні пільг по сплаті місцевих податків і зборів для юридичних або фізичних осіб, які беруть активну участь у соціально-економічному розвитку території і формуванні її рекреаційної інфраструктури; створенні місцевими радами фондів розвитку рекреації шляхом укладення угод із суб'єктами підприємницької діяльності, які надають рекреаційні послуги та ін.

S. Levtsov

IMPROVING THE INTERACTION LOCAL GOVERNMENT WITH BUSINESS ENTITIES AND METHODS TO PROVIDE RECREATIONAL SERVICES IN CAPITAL'S REGION

Summary

The article deals with providing quality recreational services in the metropolitan area, defines by their importance to the restoration of spiritual, mental and physical powers of people. It is established that the emphasis should be placed on improving the procedures of interaction local government with business entities according to provide methods of quality recreational services in the metropolitan area. It involves main goals in this process, which should be based on mutually cooperation and includes economic, social and environmental benefits. It reveals the possible cooperation between local government and business entities, which are based on improving contractual relations between them on the basis of the proposed methods (planning, coordination, information management, control); providing benefits to pay local taxes and fees for businesses or individuals who are actively involved in social and economic development of the territory and the formation of its recreational infrastructure; creation of local councils recreation development funds by entering into agreements with business entities that provide recreational services and others.

№ 24 2016, стор. 146 - 152

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 527

Відомості про авторів

С. В. Левцов

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України

S. Levtsov

gradute student, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

Як цитувати статтю

Левцов С. В. Взаємодія органів місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання та методи надання якісних рекреаційних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 146–152.

Levtsov, S. (2016), “Improving the interaction local government with business entities and methods to provide recreational services in capital's region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 146–152.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.