EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур

Назад

УДК: 338.242

С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Анотація

У статті розглянуто підходи щодо визначення стійкості економічної системи. Досліджено сутність категорії "стійкість економічної системи", її види та запропоновано власне тлумачення "стійкість економічної системи". Проаналізовано значимість оцінки категорії "економічна стійкість". Визначено підходи до управління економічною стійкістю. Наведено основні теоретичні аспекти категорії стійкості економічної системи. Вдосконалено класифікації видів стійкості та факторів впливу на стійкість економічної системи.

S. Kozlovskyi, G. Mazur

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF MODERN ECONOMIC SYSTEM — THE BASIS ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

In article approaches to definition of stability of economic system are considered. "Stability of economic system", its kinds are investigated essence of categories and own definition is offered to "stability of economic system". It is analysed the importance of an estimation of a category "economic stability". Variants of management are offered by economic stability. Classification of kinds of stability and is modernized by the factor of influence on stability of economic system.

№ 1 2017, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 913

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics, Donetsk National University named after Vasiliy Stus


Г. Ф. Мазур

к. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

G. Mazur

Ph.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

Як цитувати статтю

Козловський С. В., Мазур Г. Ф. Забезпечення стійкості сучасної економічної системи — основа економічного розвитку держави. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 5–12.

Kozlovskyi, S. and Mazur, G. (2017), “Ensuring the sustainability of modern economic system — the basis economic development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 5–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.