EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. В. Ігнатова, Н. В. Даценко, Є. А. Поліщук

Назад

УДК: 658.1

Ю. В. Ігнатова, Н. В. Даценко, Є. А. Поліщук

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розвиток малих і середніх підприємств є однією з головних задач формування та функціонування національної економіки, створення інтелектуального капіталу країни, базисом подальшого динамічного розвитку економіки. Особливе місце серед малих і середніх підприємств займають малі інноваційні підприємства — стартапи. Проте на сьогоднішній день розвиток практики стартапів в Україні перебуває на початковому етапі. Це пов'язано з високими ризиками інвестування в стартапи. Щоб подолати упередженість інвесторів, власнику стартапу необхідно провести попередню оцінку проекту та визначити потенціал свого проекту. Як потенціал такого підприємства в статті пропонується розглядати прогнозовану кількість залучених клієнтів. З цією метою було запропоновано використовувати ряд математичних моделей на основі інструментарію імітаційного моделювання. Розроблені моделі враховують закон розподілу випадкової величини надходження клієнтів і дозволяють здійснити прогноз високої точності, а отже, і оцінити інвестиційні ризики для потенційних інвесторів.

Iu. Ignatova, N. Datsenko, Y. Polishchuk

MODELLING THE POTENTIAL OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES

Summary

The development of small and medium enterprises is one of the main parts of formation and functioning of the national economy, the component of intellectual capital of the country, the basis for further dynamic development of the economy. Start-ups is a very considerable integral part among small and medium innovative enterprises. However, the development of start-ups in practice in Ukraine is at an early stage. This situation becomes due to the high risk of investing in start-ups. To overcome the bias of such a risk, start-up owner must conduct a preliminary assessment of the project to determine the potential of the future enterprise. In the papers, the authors suggest to consider the estimated number of new customers involved in the enterprise as a potential of business. Also, it is suggested to use a series of mathematical models based on simulation tools. The models take into account the density distribution of the random variable of the new customers of start-up. These models help to make the forecast of the potential of the start-up and thus assess investment risks for investors.

№ 1 2017, стор. 23 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 657

Відомості про авторів

Ю. В. Ігнатова

к. е. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Iu. Ignatova

candidate of Economic Sciences, associate professor of the economic-mathematical modelling department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


Н. В. Даценко

старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

N. Datsenko

senior lecturer of the economic-mathematical modelling department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


Є. А. Поліщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Y. Polishchuk

candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of the investment activity department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Ігнатова Ю. В., Даценко Н. В., Поліщук Є. А. Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 23–28.

Ignatova, Iu., Datsenko, N. and Polishchuk, Y. (2017), “Modelling the potential of small innovative enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 23–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.