EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Меліхова, М. Ю. Бойко

Назад

УДК: 657.6:336.226.322

Т. О. Меліхова, М. Ю. Бойко

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту податку на додану вартість, розроблено програму аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роботі розроблено програму аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства, яка включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора, а саме для перевірки: правильності визначення залишку податку на додану вартість на початок періоду, правильності віднесення до платників з податку на додану вартість, правильності оформлення первинних документів з податку на додану вартість, правильності визначення податкового зобов'язання з податку на додану вартість, відповідності відображення податкового зобов'язання з податку на додану вартість, правильності визначення податкового кредиту з податку на додану вартість, відповідності відображення податкового кредиту з податку на додану вартість, правильності ПДВ до сплати у бюджет, правильності віднесення податку на додану вартість до субрахунків, правильності кореспонденції рахунків з податку на додану вартість, правильності складання Декларації з ПДВ, правильності визначення залишку з податку на додану вартість на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку податку на додану вартість на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку податку на додану вартість, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.

T. Melikhova, M. Boyko

THE AUDIT DEVELOPMENT OF THE VALUE-ADDED TAX FOR IMPROVING THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The authors of the article substantiate the goal and objectives of the of value-added tax auditing, the value-added tax auditing programme for improvement the financial security of the enterprise. In this work developed auditing programme of value-added tax for improvement the financial security of the enterprise, that include: the questionnaire, the overall auditing plan, auditing programme, auditor's working papers, to verify: the correctness of the determination of rest of the value-added tax for the beginning of the period, the correctness of classifying the payers of value-added tax, the correctness of the value-added tax initial documents registration, the correctness of tax liabilities determination of value added tax, representation of the tax obligations of value-added tax, the correctness of the tax credit of the value added tax corresponding to the representation of the tax credit on the value-added tax, the correctness of VAT paying to the budget, the correctness of the value-added tax to the sub-accounts, the correctness of the correspondence of accounts for value added tax, the correctness of the VAT Declaration, the correctness of the determination of therest of value-added tax for the tiding of the period. The proposed methodology of the audit will allow the auditor to cover all aspects of the accounting of value-added tax at the enterprise, to analyze the correctness, timeliness, legality of the accounting of value-added tax, to detect breaks, to audit qualitatively and to rise up the financial security of the enterprise.

№ 1 2017, стор. 34 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


М. Ю. Бойко

магістр ОПД-15, Запорізька державна інженерна академія

M. Boyko

Master's degree Group of studing the theory of taxation — 15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Бойко М. Ю. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 34–39.

Melikhova, T. and Boyko, M. (2017), “The audit development of the value-added tax for improving the financial security of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.