EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕЗАЛЕЖНІ КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ СТУДІЇ: СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ
Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, А. С. Дембицький

Назад

УДК: 123.456:789

Н. В. Рощина, Л. С. Борданова, А. С. Дембицький

НЕЗАЛЕЖНІ КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ СТУДІЇ: СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглядаються незалежні студії відеоігор як віртуальні організації та специфіка їх функціонування в умовах інформаційно-орієнтованої економіки. Зазначено, що на сьогоднішній день така організація роботи є найефективнішою та може мати альтернативне застосування, а саме: віртуальні організації розглядаються як конкурентоздатна форма ведення бізнесу із мінімальними витратами та максимальним прибутком. Запропоновано шляхи розвитку розглянутого сегменту на вітчизняному ринку.

N. Roshchina, L. Bordanova, A. Dembitskyi

DESALEGN COMP UTERN WIDE STUDIES GROW: SPECIFY DIYALNOSTI

Summary

The article discusses an independent Studio of video games as a virtual organization and the specifics of their functioning in the information-based economy. Noted that today this arrangement is the most efficient and may have an alternative application, namely virtual organization is considered as a competitive form of business with minimum cost and maximum profit. Proposed the development of the reporting segment in the domestic market.

№ 1 2017, стор. 48 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 680

Відомості про авторів

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"


Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ" ім. І. Сікорського"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"


А. С. Дембицький

студент факультету інформаційної та обчислювальної техніки, Національний технічний університет Україні "КПІ" ім. І. Сікорського"

A. Dembitskyi

student of the faculty of information and computing sciences of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

Як цитувати статтю

Рощина Н. В., Борданова Л. С., Дембицький А. С. Незалежні комп'ютерні ігрові студії: специфіка діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 48–50.

Roshchina, N., Bordanova, L. and Dembitskyi, A. (2017), “Desalegn comp utern wide studies grow: specify diyalnosti”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 48–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.