EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
С. М. Халатур, В. О. Скрипник

Назад

УДК: 336.71:336.201.2:657.422

С. М. Халатур, В. О. Скрипник

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Анотація

Сільськогосподарська галузь України стикається з проблемами такими, як вимоги до збільшення виробництва продуктів харчування і врожайності, створення можливостей для зайнятості в сільській місцевості, пошук шляхів фінансування своєї діяльності. Крім того, сільськогосподарська галузь знаходиться під впливом глобальних чинників швидких змін. Ці факти свідчать про те, що існує величезна потреба в удосконаленні механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків, що може бути використано, щоб впоратися з викликами і змінами зовнішнього середовища, поліпшення сільськогосподарського виробництва і маркетингу. Проте потенціал його не використовується повною мірою в сільськогосподарській галузі. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків має великий потенціал для підтримки фермерів та інших зацікавлених сторін для підвищення ефективності та продуктивності сільського господарства. Тим не менш, зацікавлені сторони повинні справлятися з безліччю обмежень і проблем у сфері впровадження та використання механізму кредитування. Проаналізовано чинники, які впливають на платоспроможність та ліквідність банку. Запропоновано можливі підходи й положення щодо удосконалення забезпечення ліквідності та платоспроможності банків.

S. Khalatur, V. Skrypnyk

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF CREDITING OF THE AGRICULTURAL SECTOR THROUGH IMPROVED SOLVENCY AND LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS

Summary

The agricultural sector of Ukraine faces problems such as requirements to increase food production and productivity, creation of employment opportunities in rural areas, finding ways of financing their activities. In addition, the agricultural sector is influenced by global factors rapid changes. These facts indicate that there is a great need to improve lending to the agricultural sector through improved liquidity and solvency of commercial banks that can be used to cope with challenges and changes in the external environment, improvement of agricultural production and marketing. However, its potential is not used fully in the agricultural sector. Improvement of the mechanism of crediting of the agricultural sector through improved liquidity and solvency of commercial banks has great potential to support farmers and other stakeholders to improve the efficiency and productivity of agriculture. However, stakeholders have to cope with many constraints and challenges in the implementation and use of the facility. There are analyzed the factors influencing the solvency and liquidity of the banks. Possible approaches and guidelines are proposed for improving the liquidity and solvency of banks.

№ 1 2017, стор. 51 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 636

Відомості про авторів

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate professor, associate Professor of Finance and banking department


В. О. Скрипник

студент групи МгФК-1-15 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

V. Skrypnyk

Student of group MgFK-1-15 Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Халатур С. М., Скрипник В. О. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 51–54.

Khalatur, S. and Skrypnyk, V. (2017), “Improvement of the mechanism of crediting of the agricultural sector through improved solvency and liquidity of commercial banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 51–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.