EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
П. І. Шилепницький, М. Є. Галушка

Назад

УДК: 330.3

П. І. Шилепницький, М. Є. Галушка

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена можливостям розвитку та використання венчурного фінансування у здійсненні інвестицій. Актуальність цієї проблеми не викликає сумнівів, оскільки саме венчурне інвестування є одним з основних джерел впровадження інновацій на ринок, що сприяє утворенню нових підприємств, формуванню нових робочих місць, розвитку нових технологій та підвищенню конкурентоспроможності економіки в цілому. У статті обгрунтовано необхідність розвитку венчурного бізнесу. Проаналізовано методи державної підтримки учасників венчурної угоди. Досліджено види венчурних фондів за участю державних коштів. Вивчено використання державно-приватного партнерства у процесі венчурного фінансування. Розглянуто досвід різних країн та визначено завдання держави у даному процесі. Запропоновано основні заходи активізації процесу інвестування за участю венчурного капіталу.

P. Shylepnytskyi, M. Halushka

PERSPECTIVES OF VENTURE INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the possibilities of development and usage of venture financing in the implementation of investments. The urgency of this problem is out of doubts because venture investment is a major source of implementation innovating on the market that favours the formation of new enterprises, creation of new jobs, development of new technologies, and increase of competitiveness of the economy as a whole. In the article the need of venture business development is grounded. The methods of governmental support of venture agreement participants are analyzed. Types of venture funds involving public funds are researched. Using of public-private partnerships in the venture financing is studied. The experience of different countries are viewed, and the tasks of the state in this process are identified. The main measures of aktivization of investment process involving venture capital are proposed.

№ 1 2017, стор. 55 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 756

Відомості про авторів

П. І. Шилепницький

д. е. н., професор, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

P. Shylepnytskyi

Doctor of Sciences in Economics, Prof.


М. Є. Галушка

магістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

M. Halushka

master, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Шилепницький П. І., Галушка М. Є. Перспективи розвитку венчурної індустрії в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 55–58.

Shylepnytskyi, P. and Halushka, M. (2017), “Perspectives of venture industry development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 55–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.