EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
Т. В. Безбородова, Т. В. Даншина

Назад

УДК: 330.145

Т. В. Безбородова, Т. В. Даншина

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Впливовим чинником підвищення економічної ефективності виробництва є удосконалення механізму управління оборотними активами підприємства. Питання управління оборотними активами підприємств стають все більш актуальними. Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених, так і нетрадиційних рішень фінансового управління.
У статті досліджено сучасні моделі формування, використання та управління оборотнми коштами підприємств, а також проаналізовано можливість та доцільність їх застосування в сучасних умовах.

T. Bezborodova, T. Danshyna

MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Summary

Influential factor in improving economic efficiency is to improve the management mechanism of current assets of the company. The management current assets of enterprises are becoming more relevant. The modern economic practice requires the adoption of a reasonable and non-traditional financial management solutions.
In the article the current models of the formation, use and management of funds enterprises and analyzed the possibility and feasibility of their application in modern conditions.

№ 1 2017, стор. 59 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 784

Відомості про авторів

Т. В. Безбородова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний універсітет, м. Запоріжжя

T. Bezborodova

PhD of Economics, Associate Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, Zaporizhzhya


Т. В. Даншина

магістрант, Класичний приватний універсітет, м. Запоріжжя

T. Danshyna

Master, Classical Private University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Безбородова Т. В., Даншина Т. В. Управління оборотними коштами підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 59–62.

Bezborodova, T. and Danshyna, T. (2017), “Management of current assets of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.