EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ ЗМІННОСТІ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
Ю. О. Швець, А. С. Капшук

Назад

УДК: 338.45:330.322

Ю. О. Швець, А. С. Капшук

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ ЗМІННОСТІ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано існуючі підходи вчених до трактування поняття інвестиційний проект. Виокремлено класифікаційні ознаки інвестиційних проектів. Визначено основні етапи та особливості реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах. Обгрунтовано перелік загроз, які чинять негативний вплив на процес реалізації інвестиційного проекту. Запропоновано шляхи покращення процесу реалізації інвестиційних проектів.

Y. Shvets, A. Kapshuk

FEATURES OF THE INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTATION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE UNDER CONDITIONS OF VARIABILITY OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS

Summary

In this article are analyzed and systematized the existing approaches of scientists to the interpretation of the concept of investment project. Determined classification features of investment projects. The main stages and features of investment projects in the industry. Grounded list of threats that make a negative impact on the realization of the investment project. Proposed ways to improve the process of investment projects realization.

№ 1 2017, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

Ю. О. Швець

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Y. Shvets

PhD in Economics


А. С. Капшук

магістр за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний університет

A. Kapshuk

student, Zaporizhzhya national University

Як цитувати статтю

Швець Ю. О., Капшук А. С. Особливості реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах за умов змінності факторів оточуючого середовища. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 63–67.

Shvets, Y. and Kapshuk, A. (2017), “Features of the investment projects implementation at the industrial enterprise under conditions of variability of the environmental factors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 63–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.