EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТУРИЗМОМ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 338.48 (477)

Л. В. Марценюк

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТУРИЗМОМ

Анотація

Автором узагальнено проблемні та перспективні напрями розвитку туризму в Україні.
Виявлено, в умовах постійного недофінансування з боку держави залізничний транспорт України знаходиться у занедбаному стані, рухомий склад на межі зносу ресурсу, рівень сервісу не відповідає європейським вимогам.
Задля виходу із кризового стану потрібно запровадити нові послуги на залізничному транспорті та зацікавити інвесторів вкладати кошти у ці нові напрямки. Однією із нових послуг, що пропонується запровадити на залізничному транспорті, з урахуванням позитивного досвіду закордонних країн, є залізничний туризм.
У залежності від дольової участі публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" та приватних інвесторів у капіталі, автором запропоновано чотири варіанти моделей організації туристичних компаній, які можуть надавати послуги залізничного туризму.
У результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні.

L. Martseniuk

METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION MECHANISM TO ENSURE EFFECTIVE OPERATION OF ENTERPRISES ENGAGED IN RAILWAY TOURISM

Summary

The author summarizes the challenges and future directions of development of tourism in Ukraine.
Revealed in continuous underfunding of the state railways of Ukraine is in disrepair, the rolling stock on the verge of demolition resource level of service does not meet European requirements.
To exit from the crisis need to introduce new services for railway and interested investors to invest in these new areas. One of the new services offered to introduce rail transport is rail tourism.
Depending on equity of Joint Stock Company "Ukrainian Railways" and private investors in the capital, the author proposed four possible models of tourism companies.
As a result, the author proposed measures expected to increase passenger traffic on the railroad, improving the image of Ukrainian railways to attract additional funds to upgrade outdated infrastructure and rolling stock.

№ 1 2017, стор. 76 - 87

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 640

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Науково-методичний підхід до формування механізму забезпечення ефективної діяльності підприємств, що займаються залізничним туризмом. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 76–87.

Martseniuk, L. (2017), “Methodical approach to the formation mechanism to ensure effective operation of enterprises engaged in railway tourism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 76–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.