EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
В. В. Смаглюк

Назад

УДК: 351.713:336.22(091)(477)

В. В. Смаглюк

ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено історичний розвиток державної податкової політики в Україні. Проведено аналіз впровадження податків та їх вплив на підприємства за радянських часів та незалежності України. Розкрито історичну послідовність введення податкового навантаження на населення та на національні господарства, функції податків за радянських часів: у період НЕПу, індустралізації. Досліджено різні види податків та умови їх введення в обіг. Виокремлено основні етапи виникнення та становлення податкової політики в Україні відповідно до прийнятих нормативних актів, показано основні ознаки даних періодів та представлено основні задачі та цілі оподаткування, характерні кожному етапу.

V. Smaglyuk

HISTORICAL CONDITIONS OF STATE TAX POLICY IN UKRAINE

Summary

In the article it was investigated the historical development of state tax policy in Ukraine. It was analyzed the introduction of taxes and their impact on the enterprises during the Soviet time and independence of Ukraine. It wae revealed the historical order of tax influence on the population and the national economy, the tax functions during Soviet time: during the NEP, industralisation. It was introduced different types of taxes and conditions of their establisment. It was determined the main stages of the development and formation of tax policy in Ukraine according adopted laws. It was shown basic signs of these periods and it was presented the main tasks and objectives of tax which characterize each stage.

№ 1 2017, стор. 93 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

В. В. Смаглюк

здобувач кафедри державної політики та суспільного розвитку, НАДУ при Президентові України

V. Smaglyuk

postgraduate getter of public policy and social development chair of National Academy of public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Смаглюк В. В. Історичні умови розвитку державної податкової політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 93–96.

Smaglyuk, V. (2017), “Historical conditions of state tax policy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.