EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЗБРОЙНИХ СИЛ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
В. Т. Колесник

Назад

УДК: 355.4

В. Т. Колесник

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЗБРОЙНИХ СИЛ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Анотація

У статті зазначено, що за оцінками ряду військових експертів зарубіжних держав у характері і способах ведення воєн і збройних конфліктів сучасної епохи все більше переважають спеціальні методи протиборства, спрямовані не стільки на безпосереднє знищення противника на полі бою, скільки на підрив її військової могутності зсередини. Наголошено, що на сучасному етапі розвитку ССО провідне місце в світі традиційно займають США, Англія, Франція і ряд інших західно-європейських держав. Обгрунтовано, що створення в Україні Сил спеціальних операцій відповідає принципам розбудови демократичного правового суспільства та світовому досвіду розвинених країн у сфері здійснення спеціальних операцій та забезпечення безпеки. Розкрито зміст організаційної структури ССО США. Доведено, що сучасна організаційна структура ССО США повністю відповідає завданням, які вони повинні вирішувати сьогодні в умовах кризи світового порядку, зокрема безпорадності міжнародних безпекових інститутів.

V. Kolesnik

FOREIGN EXPERIENCE OF PERSONNEL MANAGEMENT OF SPECIAL OPERATIONS FORCES, FOR EXAMPLE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Summary

The article noted that according to some military experts of foreign countries in the nature and methods of warfare and armed conflicts of the modern era increasingly dominated by special methods of warfare, directed not so much on the immediate destruction of the enemy on the battlefield, how much erosion of its military power from within. It is noted that at the present stage of development of the MTR leading place in the world traditionally is the United States, Britain, France and other Western European States. The article argues that the creation in Ukraine of special operations Forces consistent with the principles of the development of a democratic society and the global experience of developed countries in the field of special operations and security. Reveals the content of the organizational structure of the MTR of the United States. It proves that the modern organizational structure of the CCO the United States fully meets the challenges that they must face today in a crisis world order, in particular the helplessness of the international security institutions.

№ 1 2017, стор. 97 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

В. Т. Колесник

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

V. Kolesnik

the applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

Як цитувати статтю

Колесник В. Т. Зарубіжний досвід управління персоналом сил спеціальних операцій на прикладі збройних сил сполучених штатів америки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 97–101.

Kolesnik, V. (2017), “Foreign experience of personnel management of special operations forces, for example armed forces of the united states of america”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.