EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Р. Ю. Гришко

Назад

УДК: 352.075

Р. Ю. Гришко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено трансформаційну складову інституту місцевого самоврядування під впливом впровадження механізмів децентралізації. Проаналізовано та надано категоріальний апарат децентралізації в сучасних українських реаліях державотворення та модернізації механізмів залучення елементів оптимізації всього комплексу моделі українського самоврядування. Виокремлено структуру розподілу повноважень у ланцюгу державного управління, де всі функціональні дії відбуваються в комплексі, хоча з певною автономією при залученні механізмів децентралізації. Сформовано висновок щодо елементів децентралізації інституту місцевого самоврядування. Встановлено інституціональну складову процесу створення ресурсного балансу між спроможністю громади та максимальною адаптивністю центральної та місцевої влади. Визначено функціональний апарат центральних та місцевих органів влади в реалізації економічних, політичних та соціальних процесів. Встановлено важливість трансфертних відносин між центральними та місцевими органами влади.

R. Hryshko

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF DECENTRALIZATION OF THE INSTITUTE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Summary

The transformational component of the Institute of Local Government under the influence of the implementation mechanisms of decentralization has been studied in the article. The category of the decentralization in modern Ukrainian realities of state modernization and optimization mechanisms for involving elements of the complex model of Ukrainian government has been analyzed and characterized. The structure od distribution of authority in the chain of government where all the functional steps occur together has been define; although some autonomy in attracting mechanisms of decentralization have been considered in the mentioned structure. The conclusion on the elements of decentralization of local government institution has been formed. Institutional component of the process of creating a balance between resource capacity and maximum adaptability of the community and central and local authorities has been established. Functional unit of the central and local authorities in the implementation of economic, political and social processes has been defined. The importance of transfer relations between central and local authorities has been stated.

№ 1 2017, стор. 102 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

Р. Ю. Гришко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

R. Hryshko

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Гришко Р. Ю. Теоретико-методичні аспекти децентралізації інституту місцевого самоврядування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 102–106.

Hryshko, R. (2017), “Theoretical and methodical aspects of decentralization of the institute of local self-government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 102–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.