EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ
Г. О. Горіна

Назад

УДК: 338.48

Г. О. Горіна

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

Анотація

У статті запропоновано концепцію формування та управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації, реалізація якої заснована на кумулятивній взаємодії інституційно-правового, соціально-економічного та інтеграційного векторів. Конститутивні директиви формування та реалізації концепції запропоновано визначати двома блоками, а саме: передумовами формування концепції та передумовами реалізації концепції. Передумови формування концепції визначають необхідність та практичну можливість формування ринку туристичних послуг. Передумови реалізації концепції є комплексом заходів, які необхідно врахувати перед її безпосереднім втіленням. Ключовою передумовою реалізації концепції запропоновано визначати просторово поляризаційну складову. В залежності від повноти досягнення очікуваних цільових орієнтирів, стратегічних пріоритетів та векторів реалізації концепції запропоновано два загальні сценарії формування та розвитку ринку туристичних послуг: активний та пасивний, визначено очікуваний ефект їх реалізації.

G. Gorina

THE CONCEPTION OF FORMATION AND MANAGEMENT DEVELOPMENT OF TOURISM MARKET IN TERMS OF SPATIAL POLARIZATION

Summary

The concept of formation and management of tourism market in terms of spatial polarization is suggested. Implementation of the concept is based on the cumulative interaction of institution-legal, socio-economic and integration vectors. Constitutive directives of forming and implementation of the concept proposed to determine by two blocks, namely prerequisites of the concepts formation and prerequisites of the concepts implementation. Prerequisites of the concepts formation determine the need and feasibility of the tourist market formation. Prerequisites of the concepts implementation is a set of measures that must be considered before its practical implementation. As a key prerequisite of the concepts implementation suggested to determine the spatial polarization component. Depending on the completeness of achieving the expected targets, strategic priorities and vectors of the concept implementation offered two general scenarios of the tourist market formation and development: active and passive. The expected effect of their implementation is identified.

№ 2 2017, стор. 16 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 529

Відомості про авторів

Г. О. Горіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

G. Gorina

PhD, associate professor , associate professor of the International Economics and Tourism Department Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhajlo Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Горіна Г. О. Концепція формування та управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 16–21.

Gorina, G. (2017), “The conception of formation and management development of tourism market in terms of spatial polarization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 16–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.