EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
І. С. Литвин, А. І. Іващенко

Назад

УДК: 338.434

І. С. Литвин, А. І. Іващенко

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

Анотація

У статті висвітлено поняття "грошових потоків підприємства", визначено сутність, основні значення та функції системи управління грошовими потоками, наведено головні теоретичні методи удосконалення системи управління грошовими потоками. На прикладі ПП "Словечанське споживче товариство" проведено оцінку ефективності системи управління грошовими потоками, визначено основні напрями її оптимізації, виділено основні завдання з погляду управління підприємством.

I. Lytvyn, A. Ivashchenko

WAYS OF IMPROVING THE CASH FLOW MANAGEMENT

Summary

In the article, the term "cash flow", the essence, the basic values and functions of cash flow management are defined. The main theoretical methods for improving the system of cash flow management are specified. In the case of PE "Slovechanske spogyvche tovarystvo" the efficiency of cash flow management was evaluated and the main directions of optimization highlights and the main aims in terms of enterprise management were specified.

№ 2 2017, стор. 51 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 324

Відомості про авторів

І. С. Литвин

студентка магістратури фінансово-економічного факультету, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

I. Lytvyn

Student of master program of Finance and Economic Faculty, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv


А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", м. Київ

A. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of Corporate Finance and Controlling Department, State University "Kyiv national economic University named after Vadym Hetman", Kiyv

Як цитувати статтю

Литвин І. С., Іващенко А. І. Шляхи удосконалення системи управління грошовими потоками. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 51–56.

Lytvyn, I. and Ivashchenko, A. (2017), “Ways of improving the cash flow management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 51–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.