EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
К. М. Савченко

Назад

УДК: 369.3

К. М. Савченко

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено роль, сучасний стан і тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні. Встановлено, що події останніх років в економічній та соціальній сферах негативно вплинули на забезпечення страхового захисту безробітних осіб. Позитивними тенденціями є зменшення кількості безробітних, що отримують допомогу по безробіттю у контексті зменшення рівня фінансового навантаження на видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а також підвищення середнього розміру допомоги по безробіттю. З'ясовано динаміку доходів і видатків зазначеного Фонду протягом 2012—2016 років.

K. Savchenko

THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL INSURANCE IN CASE OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Summary

The role, current state and trends of social insurance in case of unemployment in Ukraine are considered. The events of recent years in the economic and social areas had a negative impact on the provision of insurance protection for the unemployed. The positive trend is the reduction of the number of unemployed receiving unemployment payments in the context of reducing the level of the financial burden on the costs of the Fund of mandatory social insurance of Ukraine in case of unemployment, as well as the increase of the average amount of unemployment payments. The dynamic of Fund's revenues and expenses during 2012—2016 years is generalized.

№ 2 2017, стор. 57 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

К. М. Савченко

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

K. Savchenko

a master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Савченко К. М. Тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 57–62.

Savchenko, K. (2017), “The trends of development of social insurance in case of unemployment in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 57–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.