EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ВИЯВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. В. Строяновський

Назад

УДК: 351

В. В. Строяновський

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ВИЯВЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено внутрішні та зовнішні потенційні загрози національній безпеці України (НБ). Досліджується виникнення негативних тенденцій до створення таких загроз. Проаналізовано можливі шляхи нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз, а також досліджено повноваження та діяльність базових інститутів забезпечення державного управління у сфері забезпечення НБ. Вивчено можливість інституалізації діяльності вітчизняних приватних структур, неурядових дослідницьких організацій і так званих "мозкових центрів", з метою виявлення, прогнозування потенційних та наявних загроз НБ. Запропоновано механізм залучення приватних, неурядових дослідницьких організацій і так званих "мозкових центрів" до співпраці з органами державної влади, а також складено певне уявлення про їх співпрацю з органами державної влади в процесі забезпечення НБ України.

V. Stroyanovskiy

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL RESEARCH ORGANIZATIONS TO IDENTIFY INTERNAL AND EXTERNAL THREATS THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

In the article the potential internal and external threats to the national security of Ukraine (NB). Investigate the origin of the negative trends to create such threats. The possible ways to neutralize internal and external threats, and explored the powers and activities provide basic institutions of government in the field of NB. The possibility of institutionalization of domestic private entities, non-governmental research organizations and so-called "think tanks" to identify, forecasting potential and existing threats NB. The mechanism to attract private, non-governmental research organizations and so-called "think tanks" to cooperate with the government and compiled some idea of their cooperation with authorities in the provision of NB Ukraine.

№ 2 2017, стор. 103 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 570

Відомості про авторів

В. В. Строяновський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Stroyanovskiy

Graduate student of globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Строяновський В. В. Роль неурядових дослідницьких організацій з виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз у системі забезпечення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 103–107.

Stroyanovskiy, V. (2017), “The role of non-governmental research organizations to identify internal and external threats the system of national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.