EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНІ АСПЕКТИ ТА ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
А. І. Кабанов, М. В. Адаменко

Назад

УДК: 658.589

А. І. Кабанов, М. В. Адаменко

СУТНІСНІ АСПЕКТИ ТА ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто сутність управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства як спеціально організованого, цілеспрямованого, складного, безперервного, динамічного процесу здійснення різноманітних заходів та прийняття управлінських рішень, направлених на підвищення рівня віддачі персоналу на кожному етапі інноваційного процесу при продукуванні, сприйнятті, впровадженні та використанні інновацій у трудовій діяльності та у діяльності підприємства, шляхом управління інноваційними здібностями та можливостями його працівників. Визначено сутнісні аспекти управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства. Розглянуто сутність цільового підходу до управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства, на основі чого розроблено відповідну систему цілей. Удосконалено класифікацію системи цілей управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства за сутнісною ознакою, за ознаками реалізації інтересів та тривалістю досягнення цілей.

А. Kabanov, M. Adamenko

ESSENTIAL ASPECTS AND TARGETED APPROACH TO MANAGING OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE PERSONNEL

Summary

In the article the essence of innovative potential personnel as specially organized, focused, complex, continuous, dynamic process of implementation of various measures and management decisions aimed at improving the impact of staff at every stage of the innovation process in the production, perception, implementation and use of innovations in employment and in the enterprise. by means of innovative skills and capabilities of its employees. Determined essential aspects of innovative potential personnel. The essence of a targeted approach to managing innovation potential personnel on the basis of which develop a system goals. Classification of system management purposes innovative potential personnel on essential features, on the basis of realization of interests and lasting achievement.

№ 3 2017, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 506

Відомості про авторів

А. І. Кабанов

д. е. н., професор, кафедра менеджменту і адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

А. Kabanov

DSc. (Economics), professor, Department of management and administration, Kryvyi Rih National University


М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

M. Adamenko

CSc. (Economics), associate professor, Department of business entities finance and innovation development, Kryvyi Rih National University

Як цитувати статтю

Кабанов А. І., Адаменко М. В. Сутнісні аспекти та цільовий підхід до управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 5–9.

Kabanov, А. and Adamenko, M. (2017), “Essential aspects and targeted approach to managing of the innovative potential of the enterprise personnel”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.