EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЇХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ
М. П. Політило, О. М. Чубка, Т. О. Смірнова

Назад

УДК: 334.7:338.24:330.341.1

М. П. Політило, О. М. Чубка, Т. О. Смірнова

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЇХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті авторами подано характеристику основних видів корпоративних об'єднань, позитивні сторони та негативи поглинання та злиття підприємств як способів створення корпоративних об'єднань, виокреслено характерні ознаки рівня розвитку системи менеджменту суб'єктів корпоративного об'єднання, побудовано графічну модель системи показників, які характеризують інноваційний розвиток підприємств-суб'єктів корпоративних об'єднань, де головним показником виступає рівень розвитку системи менеджменту на підприємстві.

M. Politylo, O. Chubka, Т. Smirnova

CHARACTERISTICS OF THE MAIN TYPES OF CORPORATE ASSOCIATIONS AND THE LEVEL OF THEIR SYSTEM DEVELOPMENT OF INNOVATION SPHERE

Summary

In the article the authors presented characteristics of the main types of corporate associations, given positive side and negative mergers and acquisitions as a way to create corporate associations, marked the characteristic signs of level of development of the system of management of subjects of corporate association, constructed graphic model of indicators characterizing the development of innovative companies — of corporate mergers, where the main index stands level of management system in the enterprise.

№ 3 2017, стор. 17 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 209

Відомості про авторів

М. П. Політило

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

M. Politylo

Ph.D., Assistant Professor of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv


О. М. Чубка

к. е. н., ст. викл. кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Chubka

Ph.D., Elder lecturer of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv


Т. О. Смірнова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Т. Smirnova

Ph.D., Assistant Professor of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Як цитувати статтю

Політило М. П., Чубка О. М., Смірнова Т. О. Характеристика основних видів корпоративних об'єднань та рівня розвитку їх системи управління в інноваційній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 17–23.

Politylo, M., Chubka, O. and Smirnova, Т. (2017), “Characteristics of the main types of corporate associations and the level of their system development of innovation sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 17–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.