EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ
О. В. Євтушевська

Назад

УДК: 330.16

О. В. Євтушевська

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ

Анотація

Висвітлено світоглядні аспекти новітніх маркетингових технологій, а саме: нейромаркетингу. Вказано його основні переваги та недоліки. Досліджено окремі ендогенні чинники впливу на купівельну поведінку в сучасних умовах. Психологічно-особистісні фактори багато в чому визначають діяльність споживача на ринку. Емоції, раціональне мислення, моральні принципи є основою споживчої поведінки людини. На нашу думку, емоційні переживання та раціональний розрахунок повинні підпорядковуватись етичним переконанням, оскільки процес споживання є проявом моральної свідомості особи, а не лише задоволенням матеріальних потреб. Важливу роль у діяльності покупців також відіграють зовнішні чинники, а саме: соціальні, політичні, економічні, ситуативні та інші.

O. Yevtushevska

INNER FACTORS OF CONSUMERS' BEHAVIOR ON MARKET

Summary

World-view aspects of neuromarketing are lightened. Its advantages and disadvantages are opened. Internal factors which influence on buyers' behavior under modern conditions are researched. Psychological and personal factors in many respects determine consumers' activity on market. Emotions, rational thinking and moral principles are a base of human consumer behavior. In our opinion, commotion and rational mentality must be subdued to ethical beliefs as much as consumption is a show of human moral consciousness. It is not only satisfaction of material needs. External factors, namely social, political, economic situation also play sufficient role in buyers' activity.

№ 3 2017, стор. 42 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Yevtushevska

PhD, assistant of the Department of Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Євтушевська О. В. Внутрішні чинники поведінки споживачів на ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 42–45.

Yevtushevska, O. (2017), “Inner factors of consumers' behavior on market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.