EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БРЕНД-МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Є. В. Ромат, Е. В. Юрчак

Назад

УДК: 339.138:005.33

Є. В. Ромат, Е. В. Юрчак

БРЕНД-МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті розглянуто питання дослідження сучасного стану та оптимального розподілу частки інструментів маркетингових комунікацій на етапах залучення, обслуговування та створення довгострокової лояльності споживачів до брендів підприємств ресторанного господарства України в характерних цінових сегментах ринку ресторанного господарства м. Києва.

E. Romat, E. Yurchak

BRAND MARKETING COMMUNICATIONS IN THE RESTORANTS ENTERPRISES

Summary

The article considers the questions about study the current state and optimal allocation of marketing communications tools at the stage of attracting, servicing and creating long-term loyalty to the brand establishments of restaurant economy of Ukraine in specific market segments restaurant business establishments in Kyiv.

№ 3 2017, стор. 55 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

Є. В. Ромат

д. н. з держ. упр., професор, завідуваач кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

E. Romat

doctor of public administration, professor, head of marketing and advertising department, Kiev national University of Trade and Economics


Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

E. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Ромат Є. В., Юрчак Е. В. Бренд-маркетингові комунікації підприємств ресторанного господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 55–64.

Romat, E. and Yurchak, E. (2017), “Brand marketing communications in the restorants enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 55–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.