EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
О. В. Сторожук, К. В. Крамар

Назад

УДК: 336.225

О. В. Сторожук, К. В. Крамар

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено питому вагу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті, динаміку податкових надходжень до місцевих бюджетів та їх вплив на дохідну частину, а також величину неподаткових надходжень, які є їх невід'ємною частиною (фінансові санкції; дохід, що одержує орган місцевого самоврядування від власності та підприємницької діяльності). Проведений розгляд ефективності справляння єдиного податку в розрізі фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Зроблений порівняльна аналіз сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності, які є платникам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Обгрунтовано прогресивну зміну в податкових надходженнях протягом 2011—2015 рр., що позитивно вплинуло на розвиток економіки та виведення підприємницької діяльності з тіні. Зроблено висновок щодо впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічні процеси в країні, зменшення власної дохідної бази місцевих бюджетів та збільшення їх залежності від трансфертів з державного бюджету.

O. Storozhuk, K. Kramar

ANALYSIS OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION IN UKRAINE

Summary

In the article the share of local budgets in the consolidated budget, the dynamics of tax revenues to local budgets and their impact on the revenue side as well as the value of non-tax revenues, which are an integral part of their (financial penalties; income deriving from local authority ownership and entrepreneurship). Conducted review of the efficiency of collection of the single tax in terms of individuals — entrepreneurs and legal entities. The comparative analysis of tax entrepreneurs who are taxpayers of the simplified system of taxation, accounting and reporting. Grounded progressive change in tax revenue during 2011—2015. Which had a positive impact on the economy and the withdrawal of entrepreneurial activity from the shadows. The conclusion is made about the impact of local government on socio-economic processes in the country, reducing its own revenue base of local budgets and increase their dependence on transfers from the state budget.

№ 3 2017, стор. 65 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

О. В. Сторожук

к. е. н., доцент, доцент кафедри податкової та митної справи, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

O. Storozhuk

Ph.D., associate professor, assistant professor of tax and customs, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin


К. В. Крамар

магістр, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

K. Kramar

master, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Сторожук О. В., Крамар К. В. Аналіз функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 3. С. 65–69.

Storozhuk, O. and Kramar, K. (2017), “Analysis of the simplified system of taxation in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.