EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ
Т. М. Мельник

Назад

УДК: 339.5:[624:658.64]

Т. М. Мельник

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

Анотація

Розглянуто особливості будівельних послуг, їх відображення в системі національного рахівництва, проаналізовано правові рамки та сучасні напрями розвитку світової торгівлі будівельними послугами, а також місце України в торговельних потоках.

T. Melnyk

FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL TRADING IN CONSTRUCTION SERVICES

Summary

The features of building services, their reflection in the system of the national accounting are considered, legal frameworks and modern directions of development of the world trading in building services, and also place of Ukraine in trade streams are analysed.

№ 4 2017, стор. 14 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

Т. М. Мельник

д. е. н., професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

T. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of the department of international economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Мельник Т. М. Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 14–18.

Melnyk, T. (2017), “Features and directions of development of the international trading in construction services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.