EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИННИЙ ТА ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ВАЖЛИВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
В. C. Ковешніков, В. В. Гармаш

Назад

УДК: 379. 85

В. C. Ковешніков, В. В. Гармаш

ВИННИЙ ТА ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ВАЖЛИВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Проведено аналіз основних категорій туристичної галузі. Обгрунтовано основні поняття туристичної науки, що суттєво вплинуть на статистичну звітність. Наведені організації міжнародного рівня, які суттєво впливають на розвиток туристичної роботи. Здійснено аналіз сучасного стану винного та гастрономічного туризму в світі та в Україні. Розглянуто маркетингову багаторівневу модель Ф. Котлера та досліджено розуміння людей до визначення гастрономічного туризму. Розглянуто гастрономічні і винні тури, які користуються найбільшим попитом в Європі. Наведено приклади гастрономічних заходів та винних турів, які покликанні збільшити інтерес іноземців до нашої країни, ознайомити їх з етнічними особливостями держави та допомогти в розвитку економіки України. Проаналізовано основні труднощі у розвитку гастрономічного туризму в світі.

V. Koveshnikov, V. Garmash

WINE AND GASTRONOMIC TOURISM: IMPORTANT ECONOMIC DEVELOPMENT POTENTIAL

Summary

Performed analysis the main categories of of the tourism industry. Grounded the basic concepts of tourism science that significantly affect the statistical reporting. These international level organizations that significantly affect the development of tourism. The analysis of the current state of wine and gastronomic tourism in the world and in Ukraine. Considers multilevel marketing model P. Kotler and understanding of people to determine gastronomic tourism are researched. An example of gastronomic events and of wine tours that are calling to increase concern of foreigners in our country, acquaint them with ethnic features of State and assist in the economic development of Ukraine. The analysis of basic difficulties in the development gastronomic tourism in the world.

№ 4 2017, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 772

Відомості про авторів

В. C. Ковешніков

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

V. Koveshnikov

candidate of economic sciences, associate professor the Department of Tourist and Hotel Business, National University of Food Technologies


В. В. Гармаш

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

V. Garmash

Master, National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Ковешніков В. C., Гармаш В. В. Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 32–37.

Koveshnikov, V. and Garmash, V. (2017), “Wine and gastronomic tourism: important economic development potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 32–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.