EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНІ БАНКИ РОЗВИТКУ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
В. Л. Коломієць

Назад

УДК: 336.76

В. Л. Коломієць

ДЕРЖАВНІ БАНКИ РОЗВИТКУ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Статтю присвячено аналізові місця та ролі державних банків розвитку у реалізації фінансової політики держави. Виокремлено першопричини появи таких фінансових інституцій у різних країнах та фактори, які обумовлюють їх поширення та швидке нарощування фінансового потенціалу. Розкрито значення державних банків розвитку для стимулювання пріоритетних галузей економіки. Визначено чинники, які визначають необхідність створення державного банку розвитку в Україні на сучасному етапі.

V. Kolomiets

STATE BANKS OF DEVELOPMENT AND THEIR ROLE IN THE REALIZATION OF FINANCIAL POLICY

Summary

This article deals with the analysis of the place and role of state banks of development in the realization of state financial policy. The root causes of the emergence of such financial institutions in different countries and the factors that cause their spread and rapid increase of financial potential are distinguished. The importance of state banks of development for stimulating of priority sectors of the economy is disclosed. Factors that determine the necessity of creation of state development bank in Ukraine at the current stage are determined.

№ 4 2017, стор. 62 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

В. Л. Коломієць

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Kolomiets

postgraduate Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Коломієць В. Л. Державні банки розвитку та їх роль у реалізації фінансової політики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 62–65.

Kolomiets, V. (2017), “State banks of development and their role in the realization of financial policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 62–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.