EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ
О. О. Брожко, С. М. Сокотенюк

Назад

УДК: 658.5

О. О. Брожко, С. М. Сокотенюк

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ

Анотація

У статті аналізується сучасний стан економічної безпеки критичних інфраструктур України на прикладі підприємств енергетичного сектору. Проаналізовано основні чинники, котрі впливають на економічну безпеку енергетичних підприємств. Наголошено на доцільності формування української Концепції захисту критичної інфраструктури задля створення систем ризик-менеджменту та підвищення захисту найбільш життєво важливих об'єктів для держави. Визначено тенденції зміни обсягу імпортного газу для України на 2017—2018 роки, проведено порівняння ефективного використання природного газу Україною і деякими країнами світу. Наголошено на ймовірності настання негативних наслідків для критичних інфраструктур внаслідок проведення необгрунтованої тарифно-цінової політики. Охарактеризовано можливі напрями покращення стану економічної безпеки критичних інфраструктур України.

О. Brozhko, S. Sokotenyuk

ECONOMIC SECURITY CRITICAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE: CURRENT STATUS AND TRENDS OF IMPROVEMENT

Summary

The article analyzes the current state of economic security of critical infrastructures in the example of Ukraine's energy sector. The basic factors that affect the economic security of energy companies. Emphasized the expediency of forming Ukrainian Concepts protect critical infrastructure to create systems of risk management and increase the security of the most vital for the state. The trends change in the volume of imported gas for Ukraine for 2017—2018 years, compared the efficient use of natural gas by Ukraine and some countries. Emphasized the likelihood of adverse consequences for critical infrastructure as a result of undue tariff and price policy. Possible areas characterized improve the economic security of critical infrastructures Ukraine.

№ 4 2017, стор. 71 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 498

Відомості про авторів

О. О. Брожко

студент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського"

О. Brozhko

A student of International Economics Faculty of Management and Marketing National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"


С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Sokotenyuk

Assistant of International Economics Faculty of Management and Marketing National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

Як цитувати статтю

Брожко О. О., Сокотенюк С. М. Економічна безпека критичних інфраструктур України: сучасний стан та напрями покращення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 71–75.

Brozhko, О. and Sokotenyuk, S. (2017), “Economic security critical infrastructure of Ukraine: current status and trends of improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 71–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.