EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДМЕХАНІЗМУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. М. Титаренко

Назад

УДК: 351.76:352.07(477)

О. М. Титаренко

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДМЕХАНІЗМУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті обгрунтовано структуру фінансово-економічного підмеханізму управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні. До складових якого включено відповідного типу важелі та регулятори, інструментарій реалізації дії та технології запровадження у практику. Деталізовано змістовність технологій моніторингу, а також визначення, обчислення, планування і прогнозування:
одноразових витрат на розроблення та техніко-економічну підготовку до запуску сучасної системи моніторингу результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад;
термінів реформування та витрат на планування, координацію та організацію робіт, а також створення фонду заробітної плати для фахівців і структурних підрозділів із управління, які опікуватимуться функціонуванням і розбудовою системи моніторингу результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку;
витрат на розбудову системно-універсальних компонент моніторингу результативності управління, який репрезентовано автором даного в якості специфічної управлінської технології з реалізації завдань у сфері духовно-ціннісного розвитку процесно-замкненого типу.

O. Tytarenko

TECHNOLOGY INTRODUCTION TO PRACTICE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE PODMEHANIZMA SPIRITUALLY-VALUABLE RURAL DEVELOPMENT TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

In the article the structure of the financial and economic management mechanism for providing spiritual and value-development of rural territorial communities in Ukraine. To his constituents introduced appropriate type controls, the implementation of management tools and the introduction of technology. Detailed and described the type and composition of the monitoring technologies, as well as the definition, planning and forecasting:
one-time costs for the development and technical and economic preparations for the launch of a modern management system performance monitoring software spiritually-valuable territorial development of rural communities;
terms of reform and planning costs, coordination and organization of work, as well as the creation of payroll professionals and divisions on management, which will be engaged in the operation and development of the control performance monitoring system providing valuable spiritual development;
expenditure on the development of system-management versatile performance monitoring components, which are presented by the author as a specific process-closed-management technology for the implementation of tasks in the sphere of spiritual and value development.

№ 4 2017, стор. 79 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 540

Відомості про авторів

О. М. Титаренко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління змістом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Tytarenko

Ph.D in Public Administration, associate professor, bread-winner of scientific degree of doctor of sciences, National academy of state administration at President of Ukraine, city of Kyiv

Як цитувати статтю

Титаренко О. М. Технології запровадження у практику фінансово-економічного підмеханізму результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 79–85.

Tytarenko, O. (2017), “Technology introduction to practice financial and economic performance management software podmehanizma spiritually-valuable rural development territorial communities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 79–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.