EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
В. В. Строяновський

Назад

УДК: 351

В. В. Строяновський

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті досліджено можливу участь неурядових дослідницьких організацій (далі — НУДО) та так званих "мозкових центрів" у здійсненні стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки (далі — НБ) України. Досліджено участь вітчизняних НУДО та "мозкових центрів" у формуванні та розробці державних концепцій, доктрин, стратегій тощо у сфері НБ України. Вивчено можливість інституалізації діяльності вітчизняних НУДО та "мозкових центрів" в частині проведення стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері НБ України. Запропоновано механізм залучення НУДО та "мозкових центрів" до співпраці з органами державної влади. Складено певне уявлення про співпрацю НУДО та "мозкових центрів" з органами державної влади в процесі забезпечення НБ України.

V. Stroyanovskiy

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL RESEARCH ORGANIZATIONS IN THE IMPLEMENTATION STRATEGIC ANALYSIS IN GOVERNANCE NATIONAL SECURITY

Summary

In the article the possible participation of non-governmental research organizations (hereinafter NUDO) and the so-called "think tanks" in the implementation of strategic analysis in the governance of national security (hereinafter NB) of Ukraine. Taking into account the world experience studied part of domestic NUDO and "think tanks" in the formation and development of national concepts, doctrines, strategies etc. NB in Ukraine. The possibility of institutionalization of domestic NUDO and "think tanks" in terms of strategic analysis in the public administration in Ukraine NB. The mechanism of attraction NUDO and "think tanks" to cooperate with the government. Done some idea of cooperation NUDO and "think tanks" with the government in the provision of NB Ukraine.

№ 4 2017, стор. 104 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

В. В. Строяновський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Stroyanovskiy

Graduate student of globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Строяновський В. В. Роль неурядових дослідницьких організацій у здійсненні стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 104–107.

Stroyanovskiy, V. (2017), “The role of non-governmental research organizations in the implementation strategic analysis in governance national security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 104–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.