EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
В. О. Капітан

Назад

УДК: 338.242:331.5

В. О. Капітан

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті досліджено основні засади державного стратегічного управління розвитком малого підприємництва у Польщі, Великобританії, Німеччині, США та Японії. Крім цього, визначено основні напрями державної стратегії розвитку малого бізнесу у кожній із досліджуваних країн. Обгрунтовано роль функціонування малих суб'єктів господарювання у формуванні економіки певного регіону та економіки країни в цілому, а також визначено необхідність розробки державної стратегії розвитку малого бізнесу на найближчу перспективу. Визначено необхідність зміни в Україні стратегічних пріоритетів розвитку малого бізнесу на рівні держави, виходячи із розглянутого світового досвіду. Розроблено основні стратегічні пріоритети державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні задля економічного розвитку регіонів країни, держави в цілому та забезпечення зайнятості населення.

V. Kapitan

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING OF STATE STRATEGY OFDEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IS FOR THE SAKE OF PROVIDING OFEMPLOYMENT OF POPULATION

Summary

In the article, the basic principles of state strategic management of development of small business in Poland, the UK, Germany, USA and Japan are researched. In addition, the basic directions of the state strategy of small business in each of the countries surveyed are identified. The role of small business entities functioning in shaping the economy of a given region and the economy as a whole, and also the need to develop a state strategy of small business in the near future. The necessity of changes in Ukraine's strategic priorities of small business at the state level based on the consideration of international experience. Developed key strategic priorities for state support of small business in Ukraine for economic development of the state, as a whole and provide employment.

№ 4 2017, стор. 115 - 119

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 554

Відомості про авторів

В. О. Капітан

здобувач, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

V. Kapitan

candidate for Ph.D., Lviv regional institute of public administration of the National academy of public administration the President of Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Капітан В. О. Зарубіжний досвід формування державної стратегії розвитку малого бізнесу задля забезпечення зайнятості населення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 115–119.

Kapitan, V. (2017), “Foreign experience of forming of state strategy ofdevelopment of small business is for the sake of providing ofemployment of population”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 115–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.